O przemocy

(Scena walki, malowidło z grobowca lukańskiego, Narodowe Muzeum Archeologiczne w Paestum)

Dziennik. Stąd

Pan poseł przemawia obficie: zagraża nam Hitler, Stalin i Unia Europejska. Mdleje poczet sztandarowy miejscowej podstawówki.