Larum

Patataj na szpitalnych łóżkach, ciągłe patataj, narodowy obrzęd patataj.