Tomasz Ponikło, Józef Tischner – myślenie według miłości. Ostatnie słowa, WAM 2013

Ci, co złorzeczą umierającemu filozofowi staną w pierwszym rzędzie polskiej debaty publicznej. Najpierw będą opowiadać o bezbożnej Europie, która chce nas pożreć, później zaczną grzebać w teczkach, życiorysach, trupach, próbując swoje lęki i wytwory chorej wyobraźni narzucić całemu społeczeństwu, co po części im się uda.