dziennik 13/23

że się nic wtedy nie rozumiało, choć zdawało się, że rozumie się wszystko.