Manifest eklezjologiczny

(Siedzieliśmy w herbaciarni. Kończył się rok. Myśli autora bloga znowu kierowały się ku tematom najważniejszym. Rozmowa zresztą też zmierzała ku temu, podobnie jak wpis Czytelniczki z końca grudnia oraz dyskutanci w prasie codziennej i periodycznej. Autor bloga w ogóle dużo rozmyślał na ten temat. Natchnęła go Juliana z Norwich ze swoją światłą prostotą, ksiądz Groser, mimo nazbyt naiwnej fabuły, tudzież pobyt w restauracji w dawnym kościele w miejscowości M. w obcym kraju. W związku z powyższym autor bloga postanowił ogłosić poniższe tezy, skierowane oczywiście do ogółu, reprezentowanego przez wąskie grono Czytelników).

1. Kościół nie może koncentrować całego swojego nauczania moralnego jedynie na ludzkiej seksualności. To zafiksowanie, którego skutkiem była chorobliwa pogarda dla cielesności, umniejszanie roli kobiet oraz narastanie przemocy symbolicznej w przeszłości sprawdzało się jako mechanizm kontroli społecznej. Obecnie przysłania ono wszelkie pozostałe kwestie moralne, w tym kwestię odpowiedzialności za dobro wspólne i społeczne.

2. Zarówno kwestia celibatu, jak i kapłaństwa kobiet wynika z tradycji Kościoła, nie uwzględnia natomiast zmian kulturowych i społecznych. „Odczytanie znaków czasu” powinno oznaczać dążenie do unikania sytuacji dwuznacznych moralnie m.in. takich jakie są powodowane przez utrzymywanie celibatu. W wielu sytuacjach prowadzi to do bolesnego rozstania z kapłaństwem, w wielu innych – do gry pozorów, w którą wciągana jest również społeczność parafialna.

3. Kościół powinien dążyć do ubóstwa. Wszelkie uleganie poczuciu ziemskiej władzy, naśladowanie jej mechanizmów, czy też dążenie do nadmiernego bogactwa, czy to na poziomie parafii, czy diecezji daje złe świadectwo wobec wiernych i osób stojących poza hierarchicznym Kościołem. Rolą Kościoła nie jest wyręczanie władzy ani narzucanie swojego zdania wszystkim obywatelom. Państwo jest instytucją odrębną i należącą do porządku ziemskiego, Kościół jest wspólnotą wiary, nadziei i miłości. Wbrew stanowisku hierarchów w Polsce, o roli Kościoła nie decyduje nauczanie religii w szkołach, kapelani w siłach zbrojnych, ani finansowanie narodowych sanktuariów, a jedynie żywe świadectwo wiary i miłości skierowane zarówno do wierzących, jak i do niewierzących.

4. Kościół powinien wciąż na nowo odkrywać piękno liturgii, zaprzestać dążeń do upraszczania, ułatwiania i pojmowania powołania kapłańskiego jako zawodu. Tylko poprzez piękno modlitwy, prawdziwość świadectwa i głoszenie z mocą Słowa, Kościół może zyskiwać wiernych. Wielkim zaniechaniem polskiego Kościoła jest zmarnowanie kapitału, jakim był dla Polaków pontyfikat Jana Pawła II. Kościół pozwolił, aby żałoba w kwietniu 2005 r. stała się jedynie wybuchem emocji, a nie wyzwoleniem społecznej energii.

5. Kościół nie powinien bać się prawdy, ale równocześnie powinien pamiętać, czym jest grzech i jak marny jest wobec Bożego miłosierdzia. Szczerość w sprawach własnej przeszłości, moralności i popełnianych także dzisiaj błędów musi łączyć się z chrześcijańskim przebaczeniem. To miłosierdzie powinno rozciągać się także na wszystkich, którzy od Kościoła odsunęli się, czy to z powodu utraty wiary, czy zgorszenia.

6. Kościół nie może zaprzestać dawania świadectwa. Od najmniejszej parafii, czy wspólnoty powinna rodzić się chrześcijańska solidarność, w której cnotę stanowi ubóstwo, pokora i służba, a która odrzuca posiadanie wszelkiej ziemskiej władzy. W tym duchu powinni być kształtowani klerycy w seminariach diecezjalnych i zakonnych. Jeśli zabraknie świadectwa, polskie kościoły wznoszone dziś często z powodu gigantomanii pozostaną puste, tak jak kościoły Belgii, Francji, czy Holandii.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s